سخنان شهید آبشناسان درباره شهید بروجردی/ صوت

سخنان شهید آبشناسان درباره شهید بروجردی/ صوت

از سخنان سرلشگر آبشناسان از شهید بروجردی: شهيد محمد بروجردي همرزمي شجاع، دوستي مهربان، پدري مهربان و يار فداكار براي مردم منطقه بود. او رزمنده روز و عابد شب بود. سرداري بزرگ براي سپاه و براي اسلام و شهيدي مظلوم بود. من تحت تأثير او هستم. نوید شاهد سخنان کامل «شهید سرلشگر حسن آبشناسان» از «شهید بروجردی»، را منتشر می کند.
۱۱
آرشیو