آخرين ديدار

آخرين ديدار

پدر شهيد "مجيد كوزه گر" مى گويد: « زمانى كه مجيد براى آخرين بار به مرخصى آمده بود، به يكى از همسايگان ما گفت: شايد من ديگر نيامدم، گویی به دلش افتاده بود كه شهيد مى شود! »
شهادت در سنگر

شهادت در سنگر

شهيد "عليجان ابراهيمى" وقتى براى آخرين بار به جبهه مى رفت، دوستان او به همراه او به گلزار شهدا رفتند و گفتند: عليجان جاى خود را در ميان قبرهاى شهدا معين كن كه اين بار نوبت توست. شهيد با خوش رويى در جواب می گوید: از خداوند اين مقام بزرگ را هميشه در سنگرها و در شبهاى تاريك خواهان و خواستارم! .... زندگی این شهید گرانقدر را در نوید شاهد مازندران بخوانید.
مظلوميت شهیدِ بهشهری در خط مقدم

مظلوميت شهیدِ بهشهری در خط مقدم

همرزم شهيد حسينعلى مهرزادى می گوید: خاطره من مظلومیت شهيد را مى رساند چون براى سركشى از خط رفته بود که موقع برگشت به لقاء ا... پيوست.
شهيد «موسى پسندى» توانمند اما گمنام

شهيد «موسى پسندى» توانمند اما گمنام

سردار سرتيپ كهنسال مى گويد: شهيد ابراهيم موسى پسندى طراحى بى نظير بودند. در سخت ترين شرائط بلافاصله تصميم قاطع و صحيح را انتخاب مى كردند. اصلاً دوست نداشتند كه در مجامع از ايشان تعريف كنند و اكثر نيروهاى لشكر اگر او را مى ديدند نمى شناختند او واقعاً گمنام بود.
سید خود را نصیحت کن!

سید خود را نصیحت کن!

نويد شاهد مازندران مرورى دارد بر دست نوشته اى از شهید سيدمحمد رضوى با عنوان «سید خود را نصیحت کن!» كه بسیار زیبا و خواندنی است.
خاطراتى از شهيد خليل شمشيربند

خاطراتى از شهيد خليل شمشيربند

خاطرات و خصوصيات بارز شهيد خليل شمشيربند به نقل از همسر و فرزندان شهيد كه نويد شاهد براى نخستين بار آن را منتشر كرد.
۲
آرشیو