در وصيت نامه شهيد على بابا ولى زاده آمده است؛ اصل جنگ با صدام نيست بلكه با ابر قدرتها است. چون اين كافران اگر خوراك بهشان نفرستند كارى نمى توانند بكنند و مهمات از طرف هر دو ابر قدرت جهانخوار به اين كافران ميرسد. پس ما با اين ابر قدرتها مى جنگيم و به اميد خدا پيروز مى شويم.
اصل جنگ با صدام نيست بلكه با ابر قدرتها است
نويد شاهد مازندران مرورى دارد بر وصيت نامه شهيد على بابا ولى زاده كه در ادامه با هم مى خوانيم؛

شهادت آرزو است اما نبايد هرگز تا زمانى كه دشمنان خدا و انسانها را از بين نبرده ايم از اين دنيا برويم، چرا كه آنها هستند  در روى زمين و به فساد و تباهى خودشان ادامه مى دهند.
كسى كه آرزوى شهادت مى كند نبايد در فكر مردن باشد، بلكه در فكر كشتن كافران و منافقين باشد و آنقدر بكشد كه زمين از وجودشان پاك گردد و در آن موقع اگر خدا بخواهد او هم شهادت آرزو كند و به شهادت برسد نه اينكه همان روز اول كه رفت به جنگ دشمن بگويد چون من مى خواهم شهيد بشوم خودش را بياندازد جلوى تانك دشمن يا خود را در سنگر پديدار كند و دشمن يك آر-پى-جى-7 سراغش بفرستد و او را نابود كند و ما قصد آنرا داريم كه به اميد خدا اين كافران را آنقدر بكشيم كه خودشان تسليم حق شوند.

و اى منافقين بدانيد وقتى ما جنگ را تمام كرديم شماها بايد عزاى خودتان را بگيريد كه تفنگمان رو به شما مى شود. شما را از در خانه تان به ميدان اعدام مى بريم و تمام شما را به جهنم وارد خواهيم كرد. به اميد خدا بزودى اين جنگ را با پيروزى تمام و به سراغ آمريكا كه دست نشانده اش اسرائيل است او را از سر زمين فلسطين بيرون خواهيم كرد و بعد از آن نوبت به شوروى مى رسد كه او را هم از سرزمين مسلمانان افغانستان بيرون كنيم و همه آنها را به جهنم وارد خواهيم كرد. و اصل جنگ با صدام نيست بلكه با ابر قدرتها است. چون اين كافران اگر خوراك بهشان نفرستند كارى نمى توانند بكنند و مهمات از طرف هر دو ابر قدرت جهانخوار به اين كافران ميرسد. پس ما با اين ابر قدرتها مى جنگيم و به اميد خدا پيروز مى شويم.

پدر و مادر با اخلاق اسلامى خود با مردم و بچه ها برخورد كنيد و از كشاورزى دست نكشيد و كشاورزى را ادامه دهيد و وسايل براى كشاورزى بخريد تا بهتر كشت كنيد و برنج حتما بكاريد چون كشور ما نياز به برنج و گندم دارد و توصيه به برادران و خواهران خودم اين است كه اگر از من ناراحتى ديديد مرا ببخشيد به بزرگيتان. حرف پدر و مادر را گوش كنيد تا آنجا كه حق مى گويند. برادران شماها ناراحت نباشيد كه از ميان شما رفتم و راه حق و راه خدا را كه همه ما از خداييم ادامه دهيد. اگر خداى نكرده جنگهاى ديگرى پيش آمد شماها از طرف سپاه يا بسيج برويد، چون اگر اسلام در خطر بيافتد ما و همه ناموس ما در خطر است و وصيتى ديگر به برادر بزرگوارم حسين آقا؛ اگر من كشته شدم شما هرگز ناراحت نشويد چون ما در راه خدا مى رويم اگر ناراحت بشوى مرا ناراحت مى كنيد. به مادر و همه شما توصيه مى كنم كه هرگز براى من گريه نكنيد، چون من اصلا گريه را دوست ندارم و نمى خواهم برايم گريه كنيد چون ما كشته شدگان راه خدائيم.

مركزاسنادبنيادشهيدوامورايثارگران/
انتهاى پيام/
برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده