نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

برچسب ها - پزشكى
برچسب: پزشکى
خرید یکدستگاه پزشکى ecg نوار قلب براى بیمارستان این شهرستان...
کد خبر: ۴۷۹۴۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۱


دنیا آمد او دانشجوى دوره دکترا در رشته پزشکى بود...
دوره دکترا در رشته پزشکى بود به عنوان بسیجى در...
کد خبر: ۴۷۸۶۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۰


اهميت روايت دفاع مقدس
ی پزشکى دانشگاه شهید بهشتى بود که به عنوان یک...
کد خبر: ۴۷۷۴۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۸


خاطراتی از فرماندهان شهید استان زنجان(32)
از جمله رشته پزشکى یکى از دانشگاه هاى تهران و...
کد خبر: ۴۷۱۵۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۳


آخرین نامه نوشته بود نامه قبولى ابراهیم در رشته پزشکى...
کد خبر: ۴۷۱۲۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۰


از جمله رشته پزشکى یکى از دانشگاههاى تهران و رشته...
کد خبر: ۴۶۵۰۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۷


طورى که در سال اول کنکور در رشته پزشکى قبول...
کد خبر: ۴۶۴۴۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱


شهید "ولى الله سپيدبر" :
کارت معافیت پزشکى از خدمت سربازى معاف شد خوش رو...
کد خبر: ۴۵۹۶۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۶


معالجات پزشکى در بیمارستان بود که مؤثر واقع نشد و...
کد خبر: ۴۵۵۳۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹


رشته پزشکى دانشگاه اصفهان قبول شد که به دلیل عزیمت...
کد خبر: ۴۵۳۰۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۳۱


در سارى در رشته پزشکى دانشگاه اصفهان قبول شد که...
و ادب در سارى در رشته پزشکى دانشگاه اصفهان قبول...
کد خبر: ۴۵۲۹۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۹


(ملتى كه شهادت براى او سعادت است پيروزاست ) (امام خمينى )
نقنه کارمند مرکز پزشکى شهید مظلوم آیت ا دکتر بهشتى...
کد خبر: ۴۴۳۹۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۴


دنبال آن از طرف کمیسیون پزشکى از کارافتادگى او 90...
کد خبر: ۴۴۳۸۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۳


جانبازان سراسر کشور در دو کلاس پزشکى و سالم تن...
کد خبر: ۴۴۳۱۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۳


کشور در دو کلاس پزشکى و سالم تن از 28...
کد خبر: ۴۴۱۹۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۶


موعد فراهم کند چون سوابق پزشکى مربوط به دیسک کمر... پزشکى مبنى بر "عدم توانایى انجام خدمت" با بیست و...
کد خبر: ۴۳۹۸۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۴


از مراجعت على ‏رغم ضرورت استراحت پزشکى با اعتقاد به...
کد خبر: ۴۳۶۸۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۰


را از دست داده بود توسط کمیسیون پزشکى واجد 45...
کد خبر: ۴۳۶۵۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۶


کمیسیون پزشکى رأى به اعزام وى به انگلستان داد ولى...
کد خبر: ۴۳۵۲۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۷


مقارن با سالروز تولد حضرت رضا ع بود پزشکى که...
کد خبر: ۴۳۴۸۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۵


پربازدید ها