نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

آرشیو کامل
اخبار فرهنگی
آرشیو

گذرى بر زندگى امدادگر شهيد "رمضانعلى احمدى"

نويد شاهد - «رمضانعلى احمدى» برای بار سوم که از طریق مهندسی رزمی جهاد اعزام به جبهه نبرد شد و در واحد امدادگری انجام وظیفه مى نمود. ايشان در شب عمليات در شلمچه به درجه شهادت نايل آمد. گزيده زندگينامه اين امدادگر شهيد را در نويد شاهد مازندران بخوانيد.

شهادت سعادت می خواهد

شهيد رجب فتحى زاده در وصيتنامه خود مى گويد:«شهادت سعادت می خواهد و این سعادت نصیب هر کسى نمی شود. از خدا می خواهم که شهادت در راهش را نصیب این بنده كند.» گزيده وصيت نامه اين شهيد بزرگوار را در نويد شاهد مازندران بخوانيد.
شهید قلب تاریخ است

شهید قلب تاریخ است

شهيد «رمضانعلى احمدى» در وصيت نامه خود مى گويد:« شهید قلب تاریخ است و من غسل شهادت و لباس رزم را به تن کرده ام و راهى را با خون سرخم نشانه گذاری کردم و از جنگ نمی هراسم چون مرد جنگم.» گزيده وصيتنامه اين شهيد بزرگوار را در نويد شاهد مازندران بخوانيد.
امواج خروشان خون

امواج خروشان خون

نويد شاهد - شهيد «محمدعلى رضايى كوهستانى» در وصيت نامه خود مى گويد:«در این راه خون دهیم و کشته شویم تا قطره های خون ما در امواج خروشان دریايی از خون پاک شهیدان افزوده شود شاید که این قطره ی خون بی ارزشم رشدی به درخت اسلام عزیز گردد.» گزيده وصيت نامه اين شهيد بزرگوار را در نويد شاهد مازندران بخوانيد.

خريد از بازار

پدر شهيد اسماعيل فتحى مى گويد: « اسماعيل در بازار از من چيزى خواست و من برايش نخريدم و من از بازار با پاى پياده به منزل آمدم». خاطره جالب اين پدر شهيد را در نويد شاهد مازندران بخوانيد.
ارسال پرتقال به جبهه ها

ارسال پرتقال به جبهه ها

پدر شهيد "شعبان آقاميرزايى" مى گويد: «شعبان به من می گفت: هرچه دارید نصفش را برای خودتان بگیرید، بقیه را بفرستید جبهه و من در جواب او میگفتم: عقل تو نمی رسد، من چطوری پرتقال و پتو را برای جبهه بفرستم.» ادامه اين خاطره را در نويد شاهد مازندران بخوانيد.
عشق به جبهه چگونه در دلش شعله کشید!

عشق به جبهه چگونه در دلش شعله کشید!

غلامعلى برادر شهيد "عليرضا رودسر ابراهيمى" مى گويد: «برادرمان (محمدرضا) اسير دموكرات ها شده و بعدها آزاد شده بود، وقتى عليرضا برادرمان را در آن حال ديد بلافاصله تصميم گرفت كه به جبهه برود.» متن کامل این خاطره را در نوید شاهد مازندران بخوانید.