نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

وقوع يك انقلاب با خون شهيد

وقوع يك انقلاب با خون شهيد

نويد شاهد - شهيد «مرتضى پهلوان» در وصيت نامه اش مى گويد:«وقوع یک انقلاب احتیاج به خون دارد و همچنين پایداری و تداومش نیز احتیاج به خون. در انقلاب اسلامی خونی که در به وقوع پیوستن و تداوم و پایداریش ریخته میشود خون شهید است». گزيده وصيتنامه اين شهيد بزرگوار را در نويد شاهد مازندران بخوانيد.
سربازى كه راه حسين (ع) را ادامه داد

سربازى كه راه حسين (ع) را ادامه داد

نويد شاهد - شهيد «محمد اسماعيل پور» در وصيت نامه خود خطاب به بستگان خود مى‌گويد: «تقاضا دارم که راه مرا که راه حسین (ع) است را ادامه بدهند تا انقلاب اسلامی به دست دشمنان اسلام هیچ گونه آسیبی پدیدار نگردد». گزيده وصيت نامه اين سرباز شهيد را در نويد شاهد مازندران بخوانيد.
هدف بسيجى مازندرانى براى حضور در جبهه

هدف بسيجى مازندرانى براى حضور در جبهه

نويد شاهد - شهيد «شيرافكن رضايى» در وصيت نامه خود در مورد هدف حضورش در جبهه مى گويد: «اینجانب به خاطر حفظ اسلام و ادامه دادن خط سرخ به دفاع برخاستم تا در این مکان که کربلای ایران زمین باشد خودم را بسازم». گزيده وصيت نامه اين بسيجى شهيد را در نويد شاهد مازندران بخوانيد.
حجله‌اى كه با خون سرخ عطرآگین شد

حجله‌اى كه با خون سرخ عطرآگین شد

نويد شاهد - شهيد «عليرضا روشن» در وصيتنامه خود مى‌گويد: «به ندای پیامبر عزیزمان با زبان دل لبیک گفته، تا مرگ سرخ را در حجله گاهم با خون سرخ خود عطرآگین کنم و عروس شهادتم را در زیر رگبار مسلسل‌های دشمن زبون در بغل بگيرم». گزيده وصيتنامه اين شهيد بزرگوار را در نويد شاهد مازندران بخوانيد.
سعادت حقيقى از ديدگاه شهيد

سعادت حقيقى از ديدگاه شهيد "حميد جلالى"

نويد شاهد - شهيد «حميد جلالى» در وصيت‌نامه‌اش مى‌گويد: «بارالها به درگاهت شکر می کنم که سعادت حقیقی را نصیبم کردی و با حسینیان همراه کردی و در جبهه مرا راه دادی». گزيده وصيتنامه اين شهيد بزرگوار را در نويد شاهد مازندران بخوانيد.
مادر جان، من امانت خدا در نزد شما بودم

مادر جان، من امانت خدا در نزد شما بودم

نوید شاهد - شهيد «رمضان محمودى» در وصيت نامه خود خطاب به مادرش مى گويد: «مادر جان من امانتی بودم که خداوند به شما داده و این امانت را هم یک روزی از شما می گیرد.» گزيده وصيتنامه اين شهيد بزرگوار را در نويد شاهد مازندران بخوانيد.