نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

شكر نعمت جهاد!

شكر نعمت جهاد!

شهيد سيد جواد صيدپور در قسمتى از وصيت نامه خود مى نويسد؛ خدايا، شكرت مى كنم كه نعمت جهاد در راه خودت را نصيبم نمودى جهاد درى از درهاى بهشت است كه خداوند آن را بر روى دوستان خود گشود.
وصيت نامه شهيد ابراهيم رحيمى خواجه

وصيت نامه شهيد ابراهيم رحيمى خواجه

نويد شاهد مازندرن مرورى دارد بر وصيت نامه شهيد ابراهيم رحيمى خواجه فرزند اسدالله كه در ادامه به آن مى پردازد.
چه سعادتی بهتر از این که در راه خدا جهاد کنید

چه سعادتی بهتر از این که در راه خدا جهاد کنید

شهيد على اكبر شريعتى در وصيتناهمه خود مى نويسد؛ در زندگی صبور باشيد و ادامه دهنده راه انبیا و اولیاء که چون دین اسلام بر این پایه استوار است و شما می دانید که خداوند ما را فریب و خود او هم ما را می برد و چه سعادتی بهتر از این که در راه خدا جهاد کنید و در این راه مقدس کشته شویم و به لقاءالله بپیوندیم.
ما را از مرگ در راه هدف هيچ باكى نيست

ما را از مرگ در راه هدف هيچ باكى نيست

شهيد محمد رحمتى در بخشى از وصيت ناهمه خود مى نويسد؛ ما را از مرگ در راه هدف هيچ باكى نيست، زيرا در قاموس شهادت واژه وحشت نيست چون به حق هستيم و براى خدا مى جنگيم و اما من هدف و مقصد خود را روشن به قلم مى آورم. هدف و مقصد پيدا كردن يك محيط آرام و چند روزه نيست.
چه جامعه ای باید شهید بدهد؟

چه جامعه ای باید شهید بدهد؟

شهيد على داكانى در قسمتى از وصيت نامه خود مى نويسد؛ جامعه ای که بخواهد حکومت الله در آن حکم فرما باشد، امکان ندارد مگر با یک شرط، آن شرط این است که باید شهید بدهد، باید خون بدهد و باید هجرت بکند خوشبختانه مکتب ما هجرت است و مکتب مبارزه است بر علیه مستکبران.
نامم را روی سنگ قبرم ننویسید تا با شهیدان اسلام باشم

نامم را روی سنگ قبرم ننویسید تا با شهیدان اسلام باشم

شهيد ناصر پورتقى در قسمتى از وصيت نامه خود اينگونه سفارش مى كند؛ اگر جسدم به دستتان افتاد آن را در هر کجائی که می خواهید به خاک بسپارید ولی نامم را روی آن ننویسید تا با شهیدان اسلام باشم فقط خواهش می کنم روی سنگ قبرم این جمله بنویسید پر کاهی تقدیم به آستان کبریای الله.