نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

«مقایسه و بررسی تیپ شخصیتی دانش آموزان دختر شاهد و غیرشاهد در مقطع تحصیلی سوم راهنمایی شهرستان زاهدان»

«مقایسه و بررسی تیپ شخصیتی دانش آموزان دختر شاهد و غیرشاهد در مقطع تحصیلی سوم راهنمایی شهرستان زاهدان»

پایان‌نامه‌ای با عنوان «مقایسه و بررسی تیپ شخصیتی دانش آموزان دختر شاهد و غیرشاهد در مقطع تحصیلی سوم راهنمایی شهرستان زاهدان» با تحقیق و پژوهش نرگس نیکبخت انجام شده است.
«شهید و شهادت در سروده‌های عرب از صدر اسلام تا پایان اموی»

«شهید و شهادت در سروده‌های عرب از صدر اسلام تا پایان اموی»

در پایان‌نامه‌ «شهید و شهادت در سروده‌های عرب از صدر اسلام تا پایان اموی»، واژه «شهید و شهادت» در قرآن کریم، در سخنان پیامبر (ص) و از دیدگاه امام علی (ع) و فرزندان او به‌خوبی تبیین شده است.
بررسی مقایسه ای خصوصیات روانشناسی آزادگان جانباز با آزادگان غیرجانباز

بررسی مقایسه ای خصوصیات روانشناسی آزادگان جانباز با آزادگان غیرجانباز

«بررسی مقایسه ای خصوصیات روانشناسی آزادگان جانباز با آزادگان غیرجانباز» عنوان پایان نامه ای است که نشان می دهد آزادگان ایرانی به دلیل داشتن اعتقادات محکم مشکلات را به خوبی تحمل کرده اند.
«تاثیر ازدواج مجدد همسران شاهد بر پیشرفت تحصیلی فرزندان آنها»

«تاثیر ازدواج مجدد همسران شاهد بر پیشرفت تحصیلی فرزندان آنها»

پایان‌نامه‌ای با عنوان «تاثیر ازدواج مجدد همسران شاهد بر پیشرفت تحصیلی فرزندان آنها» توسط محقق و پژوهشگر «شهربانو یوسفی» و با راهنمایی‌های آقای دارابی انجام شده است.
بررسی رابطه بین نگرش رزمنده در مورد جنگ و میزان واکنش افسردگی

بررسی رابطه بین نگرش رزمنده در مورد جنگ و میزان واکنش افسردگی

«بررسی رابطه بین نگرش رزمنده در مورد جنگ و میزان واکنش افسردگی» عنوان پایان نامه ای تحقیقی است که در سال های نخست پس از جنگ انجام شده است.
«مقایسه و بررسی میزان گرایش به اختلال روانی بین همسران شاهد و غیر شاهد در شهر اصفهان»

«مقایسه و بررسی میزان گرایش به اختلال روانی بین همسران شاهد و غیر شاهد در شهر اصفهان»

زهرا آقاخانی در پایان‌نامه‌ خود، به این موضوع رسیده است که زنان شاهد و غیر شاهد از نظر گرایش به بیماری‌های روانی همچون هیپوکندری، هیستری، پسیکوپاتی، اسکیزوفرنی و مانیا با هم تفاوت دارند و گرایش در زنان شاهد کمتر از زنان غیرشاهد می‌باشد.