نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

زندگینامه شهید حسن (رسول) باقری

"حسن (رسول) باقرى" در اول فروردين 1329 ش از مادرى بنام "مقدسه نجقلو "در روستاى والارود زنجان در خانواده‏ اى بسيار فقير متولد شد. پدرش كارگر كارخانه چوب‏ برى بود و وضعيت مالى نامناسبى داشت.
زندگی نامه کامل شهید رسول قره جه لو

زندگی نامه کامل شهید رسول قره جه لو

"رسول قره ‏جه ‏لو" فرزند محمود و "وجيهه بابايى" در سال 1336 در زنجان و در خانواده ‏اى روحانى به دنيا آمد. تحصيلات ابتدايى را تا ششم ابتدايى در "دبستان خاقانى" گذراند و سپس طبق نظام قديم آموزش وارد دبيرستان شد.
زندگینامه شهید کمال قشمی

زندگینامه شهید کمال قشمی

"كمال قشمى" فرزند حسن در سال 1344 شمسى در خانواده‏ اى مذهبى و متوسط در زنجان به دنيا آمد. مادرش خانم "سكينه بيات" خانه ‏دار و پدرش داراى تحصيلات حوزوى و مغازه‏ دار بود.

زندگینامه شهید یعقوبعلی محمدی

"يعقوبعلى محمدى" فرزند لطفعلى و خانم زهرا محمدى در سال 1343 در زنجان به دنيا آمد. پس از اتمام دوره ابتدايى، دوره راهنمايى را در مدرسه "شريعتى" و تحصيلات متوسطه را در رشته ساختمان، در "هنرستان فنى منتظرى" در سال 1357آغاز كرد.
زندگینامه شهید اصغر محمدیان

زندگینامه شهید اصغر محمدیان

"اصغر محمديان" در دوم شهريور 1339 ش در زنجان از مادرى بنام "منيژه خليليان" بدنيا آمد. پدر او جلال از وضع مالى نسبتاً خوبى برخوردار بود و از افراد خير بازار محسوب مى ‏شد.
زندگینامه شهید امیرحسین جهانشاهی

زندگینامه شهید امیرحسین جهانشاهی

"اميرحسين جهانشاهى" فرزند" مرتضى "و" فرخنده رضائى ‏زرگرى" در سال 1337 شمسى در روز شهادت امام حسن عليه السلام (28 صفر) در تهران به دنيا آمد. پدرش پيمانكار ساختمان بود. و درباره وضعيت اقتصادى خانواده‏ اش در آن زمان مى ‏گويد.