نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

روایتی از مادر شهیدِ «بی نشان»

روایتی از مادر شهیدِ «بی نشان»

خواب دیدم که جعفر با لباس سربازی و در حالی که بند پوتینش را می بندد گفتم: مادر تو کجایی لبخند زد و گفت: اگر می دانستم تو اینجایی می آمدم حالا مادر تو کجایی پسرم. او گفت: من در پادگان امام حسین(ع) هستم هر وقت دلت تنگ شد یک سر بزن می توانی هفته یک بار هم به من سر بزنی.
تا زمانی که خون در رگهایمان جریان دارد از اسلام و قرآن حمایت می کنیم

تا زمانی که خون در رگهایمان جریان دارد از اسلام و قرآن حمایت می کنیم

امیدوارم که شما خواهرانم هم زینب گونه صبر کنید و هیچ ناراحتی نباشید که انشالله به زودی زود، خبر سقوط صدام این رژیمی که بر ضد اسلام و قرآن قیام کرده بایستیم. و به یاری خدا. بفهمانیم که اسلام هرگز شکست ندارد و نمی خورد تا زمانی که چنین پدرانی و خواهرانی هستند.
ویژه نامه «فاتحان خرمشهر» شهرستان های استان تهران

ویژه نامه «فاتحان خرمشهر» شهرستان های استان تهران

«فاتحان خرمشهر» ویژه نامه شهدای شهرستان های استان تهران که در دفاع از میهن اسلامی به فیض شهادت رسیدند.
خدمت به انقلاب توشه ای برای آخرت است

خدمت به انقلاب توشه ای برای آخرت است

شهید «عباس سرلکیان» در نامه اش می نگارد؛ در حال خدمت به این انقلاب می باشم، امید است که این زحمات شبانه روزی مورد لطف و رحمت خداوندی قرار گیرد. تا بتوانیم برای آخرت توشه ای داشته باشیم و در نزد ائمه اطهار رو سفید و سرافراز باشیم
روایتی از هورالعظیم در نامه شهید «کثیری»

روایتی از هورالعظیم در نامه شهید «کثیری»

امروز هم نامه شما هنگامی به دستم رسید که از یک عملیات برگشته بودم، البته از این عملیاتها زیاد داشته و خواهیم داشت. و امروز هم شکر خدا آنها را (لت و پاره) نابود کردیم و با پشتیبانی میتی کاتیوشا و خمپاره به عقب برگشتیم، اینجا انسان دست خدا را می بیند.
در چهره اش عشق به جبهه موج می زد

در چهره اش عشق به جبهه موج می زد

می خواستیم برایش همسری را انتخاب کنیم ولی هر بار که حرفش پیش می آمد حرف را عوض می کرد، در چهره اش عشق به جبهه موج می زد. در جبهه هم شبها به تدریس قرآن می پرداخت.