نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

بهار آیین

بهار آیین

افق از بوی تنت یکسره عطر آگیین است / لاله از خون رجز خوانی تو رنگین است
ایل ستاره

ایل ستاره

با ایل ستاره همصدایم بکنید / در بستر خورشید رهایم بکنید
کوچه ی ما

کوچه ی ما

مثل باران پرندگانی بهاری / ناگهان می آیید
پلاک

پلاک

سه واژه آدرس و خانه ای بدون پلاک / دچار می شود از نو به آزمون پلاک
زنجیر سرخ پلاک

زنجیر سرخ پلاک

ای گوژپشت کهنسال، پاییز در تو شناور / صد داغ در سینه داری، با تو اشک و آهم برابر
روزی که شهر جمله سراپا سپید بود

روزی که شهر جمله سراپا سپید بود

مردی که تا نجابت باران رسیده بود / مردی که نام کوچکش آری «حمید» بود