نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

نماز جمعه موجب وحدت می‌شود

نماز جمعه موجب وحدت می‌شود

شهید «احمد تازیکی» در وصیت نامه خود می‌گوید: «به نماز جمعه بروید تا دشمن با دیدن وحدت تان بهراسد و به خود اجازه تعدی ندهد.»
شهادت، راهی است که به سعادت ختم می‌شود

شهادت، راهی است که به سعادت ختم می‌شود

شهید «مرتضی قربانزاده» در وصیت نامه خود می‌نویسد: «راه شهادت، بهترین راهی بود که در این مدت از زندگی‌ام پیمودم. مدت‌ها بود به دنبال راهی بودم راهی که به سعادت ختم شود؛ و این راهی نیست جز جنگ با کافران برای رضای خدا.»
انس با قرآن باعث هدایت می‌شود

انس با قرآن باعث هدایت می‌شود

شهید «علی مدد آقاجانزاده گودرزی» در وصیت نامه خود می‌گوید: «در انجام فرائض دینی بکوشید. با قرآن مانوس باشید چرا که انس با قرآن باعث هدایت می‌شود.»
حجاب به زن هیبت و وقار می‌بخشد

حجاب به زن هیبت و وقار می‌بخشد

شهید «غلامرضا اکبری» در وصیت نامه خود می‌گوید: «به خواهران توصیه می‌کنم حجاب خود را رعایت کنند؛ چراکه حجاب به زن هیبت و وقار می‌بخشد و او را شایسته‌ی احترام می‌کند.»
اعضای انجمن اسلامی باید دارای اخلاق نمونه باشند

اعضای انجمن اسلامی باید دارای اخلاق نمونه باشند

شهید «سبزعلی خداداد» در وصیت نامه خود می‌گوید: «اعضای انجمن اسلامی باید دارای اخلاق نمونه و کاملا اسلامی باشند و برادران عضو انجمن اسلامی باید پیرو خط امام باشند و غیر از خط امام را در خود جای ندهند.»