نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

ویژه‌نامه الکترونیکی «حجاب فاطمی»

ویژه‌نامه الکترونیکی «حجاب فاطمی»

21 تیرماه، سالروز قیام مردم مشهد علیه كشف حجاب از طرف شورای فرهنگ عمومی كشور، که به عنوان روز عفاف و حجاب نام گذاری شده است. ویژه‌نامه الکترونیکی «حجاب فاطمی» به کوشش گروه چند‌رسانه‌ای به مناسبت گرامیداشت روز عفاف و حجاب منتشر شد.