نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

یحیی، ذبیح الله شد

یحیی، ذبیح الله شد

مادر شهید صادقی گفت: خیلی دوست داشتم یکی از فرزندانم روحانی شود که قرعه فال به نام یحیی افتاد، ولی هرگز در لباس روحانیت ندیدمش، چون به شهادت رسید.
کسی نمی گفت سهم خود را به انقلاب ادا کرده‌ایم

کسی نمی گفت سهم خود را به انقلاب ادا کرده‌ایم

جانباز حجت الله وکیلی در خاطراتی از سال های دفاع مقدس گفت : «ما در سنگر نشسته بودیم که خمپاره ای به سنگرمان خورد همه شهید شدند به جز من و دوستم که به جانبازی نائل گشتیم. در سنگر ما دو نفر که شهید شدند برادر شهید بودند و آنها نگفته بوده اند ما شهید داده ایم و سهم خود را به انقلاب ادا کرده ایم.»
فیلم/بعد از شهادتش فهمیدم به جبهه رفته است

فیلم/بعد از شهادتش فهمیدم به جبهه رفته است

مادر شهید «هوشنگ گراوند» می گوید: پسرم وقتی به مدرسه می رفت بدون اینکه به ما بگوید به جبهه رفت. بعد از اینکه به شهادت رسید و خبر شهادتش را به ما دادند من تازه متوجه شدم که پسرم به جبهه رفته است.