نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اخبار فرهنگی
آرشیو
اهمیت زیاد به حق الناس

اهمیت زیاد به حق الناس

شهید ابوالفضل خیرالدین، به حق الناس خیلی اهمیت می‌داد و بعد از هر غذا دست هایش را به سوی آسمان بلند می‌کرد...
مرگ در بستر برایم ننگ است

مرگ در بستر برایم ننگ است

شهید «عبدالحسین حسن زاده آهنگر» در وصیت نامه خود می‌گوید: «خطاب به والدینش می‌گوید: انسان باید یک روزی...