نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اخبار فرهنگی
آرشیو

قرآن کلام خداست

برادر شهید «میرزاخان زائری» می‌گوید: فردی بسیار مذهبی و مقید بود. برای اعتقادات خود ارزش قائل می‌شد به...
آرامش در روح انسان

آرامش در روح انسان

گلچین نعمتی همسر شهید سیفور شعبانی وناشی می‌گوید: انسان باید یک زندگی بسیار ساده داشته باشند، هر چه زندگی...