نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اخبار فرهنگی
آرشیو

مقید به انجام واجبات بود

خواهر «شهید عباس امانی» می‌گوید: ایشان فردی مهربان، خوش اخلاق، خوش برخورد، اهل کمک در کار کشاورزی به...