نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

درخواست خلبان بعثی از فرمانده ایرانی: مرا به عنوان سرباز بپذیر!

درخواست خلبان بعثی از فرمانده ایرانی: مرا به عنوان سرباز بپذیر!

امیر راحمی از همرزمان شهید عباس کریمی می‌گوید: در عملیات والفجر ۴ یک خلبان بعثی به اسارت ما درآمد که حاج عباس کریمی برای گرفتن اطلاعات با او هم‌صحبت شد. آن خلبان تعجب کرده بود که یک فرمانده با او اینگونه دوستانه رفتار می‌کرد.