نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

کلیپ/ جانباز گرانقدر حمیدرضا عباسی

کلیپ/ جانباز گرانقدر حمیدرضا عباسی

نوید شاهد مازندران، کلیپی از مصاحبه متفاوت با آزاده‌ی ۹ سال اسارت، جانباز گرانقدر حمیدرضا عباسی منتشر کرده است که شما را به دیدن این کلیپ دعوت می‌کنیم.
کلیپ/ سخنرانی دکتر حسین اردوگاه موصل

کلیپ/ سخنرانی دکتر حسین اردوگاه موصل

نوید شاهد مازندران، کلیپی از سخنرانی دکتر حسین قاسم زاده معروف به دکتر حسین اردوگاه موصل منتشر کرده است که شما را به دیدن این کلیپ دعوت می کنیم. «۲۲ ساله بود، دانشجوی پزشکی که تو عملیات رمضان به اسارت دراومد و هشت سال در اردوگاه موصل ۱ بود و شد دکتر اردوگاه. با دست خالی مجروحین رو مداوا میکرد و بی هیچ تجربه ای با اون سن کم. و خیلی از مجروحین در آغوش او به شهادت رسیدند. دیروز دکتر حسین بعد سی و اندی سال دوباره در جمع آزادگان اردوگاه موصل ۱ حاضر شد و دقایقی از آن روزهای سخت گفت.»