نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

علاقه خاصی نسبت به کتاب‌های دینی داشت

علاقه خاصی نسبت به کتاب‌های دینی داشت

برادر شهید «رمضان علی پیشدادیان» تعریف می‌کند: علاقه شدیدی نسبت به کتاب‌های دینی از جمله قرآن کریم، نهج البلاغه و مفاهیم قرآنی داشت. به نماز خیلی اهمیت می‌داد و خصوصاً نماز‌های نافله را به جا می‌آورد.
فرزندانش را به خواندن نماز سفارش می‌کرد

فرزندانش را به خواندن نماز سفارش می‌کرد

برادر شهید «احمد تازیکی» تعریف می‌کند: به فرزندانش سفارش و توصیۀ شدیدی به برپایی نماز داشت. ارادت و محبت زیادی به اهل بیت داشت. مستحبات را نیز انجام می‌داد از جمله خواندن نماز شب.
کتاب‌های مذهبی را بین جوانان توزیع می‌کرد

کتاب‌های مذهبی را بین جوانان توزیع می‌کرد

خواهر شهید «محمدعلی زارع» تعریف می‌کند: برادرم از سالیان قبل از انقلاب، مبارزات زیادی با رژیم داشت و به شناسایی ماهیت رژیم و سردمداران بین مردم، دانشجویان و ... می‌پرداخت و کتاب‌های مذهبی را به صورت کتابخانه سیاری بین جوانان توزیع می‌کرد.
حضرت زینب (س) دستی به پشتم کشید

حضرت زینب (س) دستی به پشتم کشید

ساره نیکخو همسر سردار شهید سبزعلی خداداد گفت: آمدم بالا، خانه را که خالی از او دیدم حالم دگرگون شد. یک یا زینب از ته دل کشیدم که در همان لحظه احساس کردم حضرت زینب (س) دستی به پشتم کشید.
حالا پشت جبهه فعالیت کن

حالا پشت جبهه فعالیت کن

پدر شهید «مصطفی کریم خانی» می‌گوید: مخالف رفتن شهید به جبهه بودم و به او تذکر دادم که پسرجان نسبت به اندازه سهمت به جبهه رفته‌ای حالا پشت جبهه فعالیت کن، ولی ایشان قبول نکرد و اعلام کرد که امام فرمودند اجازه پدر و مادر ملاک نیست.
مقید به حق الناس بود

مقید به حق الناس بود

مادر شهید می‌گوید: بسیار مقید به حق الناس بود به مسجد می‌رفت مسئول تقسیم غذا بین مردم بود اضافه غذا را به ما نمی‌داد می‌گفت: مال مسجد است.