نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

توجه خاصی به رعایت شئونات اسلامی داشت

توجه خاصی به رعایت شئونات اسلامی داشت

شهید «ابوالقاسم اکبری نودهکی» به حجاب اهمیت زیادی می‌داد و توجه خاصی به رعایت شئونات اسلامی داشت و درمورد تهمت زدن و یا ضایع کردن حق دیگران فوق العاده حساس بود. در خصوص حفظ حجاب و رعایت مسائل دینی به اهل خانواده تذکر می‌داد.
علاقه خاص به نظام مقدس اسلامی

علاقه خاص به نظام مقدس اسلامی

شهید «علی همت قاسمی» بعد از پایان سال اول دبیرستان به خاطر علاقه‌ای که به نظام مقدس اسلامی داشت استخدام نیروی انتظامی درآمد بعد از یک سال خدمت دوره آموزشی در اداره تشخیص هویت تهران مشغول به کار شد.
پای ثابت عزاداری‌های امام حسین (ع) بود

پای ثابت عزاداری‌های امام حسین (ع) بود

شهید «علی‌اکبر انصاری» در ایام محرم، پای ثابت عزاداری‌های امام حسین (ع) بود و خادم سینه‌زنان ایشان. علاوه بر آن، خودش هم در مدح اهل بیت (ع) به مرثیه‌سرایی می‌پرداخت.
روحیه تعاون و همکاری داشت

روحیه تعاون و همکاری داشت

شهید «حسین جان آقا برارنیا گودرزی» دارای روحیه تعاون و همکاری بود. اگر می دید در جایی، مردم مشغول به یک کار عام المنفعه هستند، بیکار نمی نشست و کمک می کرد. در کارهایش رضایت خداوند را در نظر می گرفت. اگر فرد گرفتاری می دید، یاری اش می‌کرد.
سهم بسیار بالایی در بیداری جوانان داشت

سهم بسیار بالایی در بیداری جوانان داشت

شهید «شهنور ویسی» با ورود حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی زندگی سیاسی شهید شروع شد. وی با شرکت در راهپیمای‌های زمان انقلاب دوشادوش مردم منطقه سهم بسیار بالایی در بیداری جوانان محل زندگی خود داشت. با فرمان امام مبنی بر شکل گیری شورا‌های اسلامی و برگزاری انتخابات در روستا با رای قاطع مردم روستای کلنو به عنوان شورا‌ی محل انتخاب گردید.
شیفته جبهه و جنگ بود

شیفته جبهه و جنگ بود

شهید «محمد رحیم بردبار» سردار شهید آن قدر شیفته‌ی جبهه و جنگ بود که دائم در جبهه‌ها حضور داشت و اگر برای مأموریت یا مجروحیت به مرخصی می‌آمد، پس از استراحتی کوتاه سریع به منطقه برمی گشت.